Juryrapport mr. K.P. van der Mandele Penning 2022

De jury van de Mr. K.P. van der Mandele Penning 11e editie heeft, alles afwegende, besloten de mr. K.P. van der Mandele Penning toe te kennen aan:

de heer H.J. Bus en mevrouw R. van Olm

geboren in 1960 en 1967

De mr. K.P. van der Mandele Penning is 17 mei 2022 voor de elfde maal uitgereikt.

De 1e penning is toegekend aan de heer D. (Daan) J.M. Dura (+ 13-06-2011)
De 2e penning is toegekend aan de heer C. (Coen) van Oostrom
De 3e penning is toegekend aan mevrouw A.(Anna) G.J. Gruisen
De 4e penning is toegekend aan de heer W. (Willem) van ’t Wout
De 5e penning is toegekend aan de heer F. (Frans) J. Lavooij
De 6e penning is toegekend aan de heer P. (Peter) Goedvolk
De 7e penning is toegekend aan de heer C. (Cees) de Bruin
De 8e penning is toegekend aan de heer F. (Fleur) Groenendijk
De 9e penning is toegekend aan de heer H. (Hans) Vervat
De 10e penning is toegekend aan mevrouw. A. (Annelies) van der Vorm

Motivatie

Harry Jan Bus en Rachel van Olm leveren al jarenlang een bijdrage aan projecten, buurtinitiatieven en ondernemersinitiatieven op Katendrecht met een uitstraling naar Rotterdam en de regio. Zij hebben moed en lef getoond en daarmee hun ondernemersgeest om te investeren in Theater Walhalla op Katendrecht op een moment dat niemand de potentie zag van dat gebied. Met hun bedrijfsmatige aanpak en inzet van hun grote netwerk zijn zij vaak de focuspunt van nieuwe initiatieven zoals de Werkplaats Walhalla, Ronde van Katendrecht, vastgoedontwikkeling en Rotterdams eigenaarschap van het Deliplein. Zij zijn actief en stimulerend lid van de ondernemers vereniging om het gebied met succes op de kaart te zetten. Met hun ondernemerschap op cultureel gebied en culinair terrein, hebben zij kwaliteit toegevoegd.  Belangeloos tijd investeren in sturing en uitvoering van activiteiten en beschikbaar stellen en activeren van hun netwerk zijn daarbij de basis en getuigen zij dat met particuliere inzet en samenwerking, bestaande maatschappelijke problemen kunnen worden aangepakt. De initiatieven die zij ondersteunen variëren sterk in omvang, doel en looptijd, maar kenmerken zich door een bepaalde mate van urgentie. Dat laatste typeert hen wellicht het meest. Met oog voor hun omgeving werken zij samen met en helpen zij regelmatig en spontaan mensen en organisaties die wel een helpende hand kunnen gebruiken. Betrokken, benaderbaar, creatieve culturele ondernemers voor wie gelden dat zij geen ondernemers zijn met winstmaximalisatie voor ogen maar maatschappelijk nut maximalisatie.

Zakelijke activiteiten o.a.:

 • Theater Walhalla
 • Kantine Walhalla
 • Productiehuis Walhalla
 • De Matroos en het Meisje
 • Cabaret trio De Tunes

 

Actuele maatschappelijke functies en activiteiten:

In hun werkwijze proberen ze zoveel mogelijk mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt of mensen uit de omgeving mee te laten doen als medewerker of stagiaire tbv o.a. talentontwikkeling en maatschappelijk belang.

Ondernemersvereniging Deliplein

Ze steunen het Familiehuis Daniel den Hoed met het jaarlijkse benefiet-evenement Zing je Schor in Kantine Walhalla.

 

Een greep uit de gesteunde en geïnitieerde doelen:

 • De nacht van de Kaap
 • De Ronde van Katendrecht
 • Kid Dynamite Jazz Festival
 • Welkom Thuis Straattheater Festival

 

Toekenning

Met het toekennen van de 11e mr. K.P. van der Mandele Penning spreekt de jury haar erkentelijkheid uit voor de verdiensten van de heer Harry Jan Bus en mevr. R. van Olm en ziet in hen als waardige dragers van de penning.

Namens de jury van de mr. K.P. van der Mandele Penning,

Wilma Gillis

Juryvoorzitter

 

Jury

De jury van de mr. K.P. van der Mandele Penning bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw mr. Wilma Gillis-Burleson, Directeur Legato B.V/ Stichting B for You.
 • Mevrouw mr. Cherry Almeida, partner Caland Advocaten
 • De heer Jan van Nederveen, directeur IMK Starten at IMK
 • De heer Sander de Iong, partner bij KplusV