De nominatieperiode voor de Rotterdamse Ondernemersprijs 2023 loopt tot 31 januari 2023. De 10 meest kansrijke genomineerden worden benaderd om deel te nemen aan het selectieproces door de jury.

BEOORDELING

De jury beoordeelt kandidaten voor de Rotterdamse Ondernemersprijs op grensverleggend ondernemerschap in de breedste zin van het woord. De ondernemer kan op heel veel verschillende manieren grensverleggend zijn, bijvoorbeeld door innovatie, expansie of de wijze van bedrijfsvoering.

Beoordeling vindt plaats op basis van geleverde prestaties over meerdere jaren, zoals de financiële cijfers over de voorgaande 3 jaar en een prognose voor de komende jaren. De ondernemingen die kwalificeren zijn prestigieus en hebben zich al bewezen in de markt waarin ze actief zijn (richtlijn: omzet groter dan EUR 10M en in potentie winstgevend).

De beoordeling vindt plaats door de jury op basis van schriftelijke informatie en bedrijfsbezoeken door zowel experts als de jury zelf. Let wel: bij de beoordeling wordt natuurlijk vooral naar de onderneming gekeken, maar daarbij geldt de eis dat de ondernemer zelf wezenlijk geïnvesteerd heeft in de onderneming (richtlijn: meer dan 10% van de aandelen).
 
nomineren Rotterdamse ondernemersprijs Juryreglement Rotterdamse ondernemersprijs Routekaart